ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

เลขที่ 1/1 หมู่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

โทรศัพท์ : 077-452124 โทรสาร : 077-452165

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@changsaicity.go.th

Google Map
เดินทางไปทต.ช้างซ้าย