มัลติมีเดีย
ถนนไร้พิษ กาญจนดิษฐ์ไร้เตียง
30 มีนาคม 2559
ช้างซ้าย ตำบลสุขภาวะ
24 พฤศจิกายน 2558
รี รี รี สื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลช้างซ้าย
1 พฤศจิกายน 2566