ภาพกิจกรรม
QR CODE แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย

QR CODE แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย

1161

24 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 เมษายน 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลช้างซ้าย ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย

วันที่ 13 เมษายน 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลช้างซ้าย ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย

1189

14 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 2 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ช้างซ้ายคัพ 2023 ประจำปี 2566 โดยมีนายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชมรมคนรักสุขภาพโดย รพ.สต.ช้างซ้าย ,รพ.สต. บ้านกงตาก และประชาชนตำบลช้างซ้ายให้การต้อนรับ #ขอขอบคุณ_ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มา ณ.โอกาสนี้

วันที่ 2 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ช้างซ้ายคัพ 2023 ประจำปี 2566 โดยมีนายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชมรมคนรักสุขภาพโดย รพ.สต.ช้างซ้าย ,รพ.สต. บ้านกงตาก และประชาชนตำบลช้างซ้ายให้การต้อนรับ #ขอขอบคุณ_ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มา ณ.โอกาสนี้

1356

14 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 มีนาคม 2566 โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ ผอ.ศูนย์ อปพร. อ่านสารเนื่องในวัน อปพร. พร้อมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลอกคลองพระปิด ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อปพร. สมาชิกสภาเทศบาล พนักงงานเทศบาล

วันที่ 22 มีนาคม 2566 โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ ผอ.ศูนย์ อปพร. อ่านสารเนื่องในวัน อปพร. พร้อมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลอกคลองพระปิด ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อปพร. สมาชิกสภาเทศบาล พนักงงานเทศบาล

1196

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและการจัดทำขยะเปียกครัวเรือน โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและการจัดทำขยะเปียกครัวเรือน โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1209

14 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมคณะบริหาร ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี เครือข่ายโคก หนอง นา” ภายใต้ โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดย นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเครือข่ายโคกหนองนา อำเภอกาญจนดิษฐ์ ณ แปลงนายเทพศิลป์ ผ่องแก้ว ม.11 บ้านต้นหมัก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมคณะบริหาร ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี เครือข่ายโคก หนอง นา” ภายใต้ โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดย นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเครือข่ายโคกหนองนา อำเภอกาญจนดิษฐ์ ณ แปลงนายเทพศิลป์ ผ่องแก้ว ม.11 บ้านต้นหมัก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1213

9 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ..ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มา ณ.โอกาสนี้

วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ..ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มา ณ.โอกาสนี้

1192

14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อปพร. รพ.สต.ช้างซ้าย รพ.สต.บ้านกงตาก อสม. และกู้ชีพกู้ภัย ทต.ช้างซ้าย ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้

นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อปพร. รพ.สต.ช้างซ้าย รพ.สต.บ้านกงตาก อสม. และกู้ชีพกู้ภัย ทต.ช้างซ้าย ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้

1218

5 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมาย นางสาววาสนา นุ่มนวล รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเทศบาล และอาสาสมัคร​ท้องถิ่นรักโลกเทศบาล​ตำบลช้างซ้าย​ ร่วม​กิจกรรม​ Big​ Cleaning​ หลังเสร็จสิ้น​กิจกรรม​โครงการ​ประเพณีลอยกระทง​ ประจำปี​งบประมาณ​ 2566​ ณ​ บริเวณท่าน้ำวัดปากคู ต.ช้างซ้าย

นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมาย นางสาววาสนา นุ่มนวล รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเทศบาล และอาสาสมัคร​ท้องถิ่นรักโลกเทศบาล​ตำบลช้างซ้าย​ ร่วม​กิจกรรม​ Big​ Cleaning​ หลังเสร็จสิ้น​กิจกรรม​โครงการ​ประเพณีลอยกระทง​ ประจำปี​งบประมาณ​ 2566​ ณ​ บริเวณท่าน้ำวัดปากคู ต.ช้างซ้าย

1199

10 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ณ บริเวณอาคารตลาดกลางการเกษตร เทศบาลตำบลช้างซ้าย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ณ บริเวณอาคารตลาดกลางการเกษตร เทศบาลตำบลช้างซ้าย

1224

10 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
#ประมวลภาพ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาจังหวัด สภาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เปิดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณท่าน้ำวัดปากคู เพื่อสืบทอดประเพณีของท้องถิ่นตำบลช้างซ้ายสืบไป ทั้งนี้ในงานยังมีการจัด 📍 #ประกวดกระทง 📍 #นางนพมาศ และ 📍 #การแสดงบนเวที #ขอขอบคุณชาวตำบลช้างช้าย 🙏🙏 ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงประสบความสำเร็จด้วยดี ลอยกระทงปีนี้ ขอให้พระแม่คงคาช่วยปัดเป่าความทุกข์ใจให้มลายหายไป ให้ท่านจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปครับ

#ประมวลภาพ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาจังหวัด สภาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เปิดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณท่าน้ำวัดปากคู เพื่อสืบทอดประเพณีของท้องถิ่นตำบลช้างซ้ายสืบไป ทั้งนี้ในงานยังมีการจัด 📍 #ประกวดกระทง 📍 #นางนพมาศ และ 📍 #การแสดงบนเวที #ขอขอบคุณชาวตำบลช้างช้าย 🙏🙏 ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงประสบความสำเร็จด้วยดี ลอยกระทงปีนี้ ขอให้พระแม่คงคาช่วยปัดเป่าความทุกข์ใจให้มลายหายไป ให้ท่านจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปครับ

1247

9 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลช้างซ้าย ร่วมมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านใหม่จากใจเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 ณ หมู่ที่ 8 บ้านศรีควนทอง ทั้งนี้ร่วมมอบพร้อมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ และนายอำเภอกาญจนดิษฐ์

นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลช้างซ้าย ร่วมมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านใหม่จากใจเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 ณ หมู่ที่ 8 บ้านศรีควนทอง ทั้งนี้ร่วมมอบพร้อมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ และนายอำเภอกาญจนดิษฐ์

1216

2 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัด​ ผอ.กองช่าง​ หัวหน้า​ฝ่ายอำนวยการ​ พนักงาน และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ร่วมส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยทั้งหมด​ 3​ หลังคาเรือน​ ทั้งนี้ร่วมส่งมอบพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน​/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ​ และเจ้าหน้าที่จาก​พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​สุราษฎร์ธานี

นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัด​ ผอ.กองช่าง​ หัวหน้า​ฝ่ายอำนวยการ​ พนักงาน และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ร่วมส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยทั้งหมด​ 3​ หลังคาเรือน​ ทั้งนี้ร่วมส่งมอบพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน​/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ​ และเจ้าหน้าที่จาก​พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​สุราษฎร์ธานี

1228

27 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก โดยการล้างมือ 7 ขั้นตอน ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย

นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก โดยการล้างมือ 7 ขั้นตอน ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย

1213

26 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม พบปะประชาชน ร่วมกับเหมืองแร่พารุ่ง และเหมืองแร่โชคพนา ภายใต้กิจกรรมชุมชมสัมพันธ์ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมแจกแผ่นพับรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง

นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม พบปะประชาชน ร่วมกับเหมืองแร่พารุ่ง และเหมืองแร่โชคพนา ภายใต้กิจกรรมชุมชมสัมพันธ์ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมแจกแผ่นพับรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง

1218

21 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีชักพระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีชักพระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1219

13 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

1261

23 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00น. ได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ช้างซ้ายคัพ 2022 ประจำปี 2565 โดยมีนายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลช้างซ้ายให้การต้อนรับ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มา ณ.โอกาสนี้

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00น. ได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ช้างซ้ายคัพ 2022 ประจำปี 2565 โดยมีนายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลช้างซ้ายให้การต้อนรับ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มา ณ.โอกาสนี้

1258

15 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นางสาววาสนา นุ่มนวล รองนายกเทศมนตรีฯ สั่งการ นางภัทรนันท์ พรหมเพ็ญ ไชยกาญจน์ รองปลัดเทศบาล ให้นางสาวอัญญรัตน์ มีสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลช้างซ้าย ร่วมกับอาสาปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า(สุนัขเเละเเมว)ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 ตั้งเเต่วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น. ณ หน่วยบริการศาลาอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นางสาววาสนา นุ่มนวล รองนายกเทศมนตรีฯ สั่งการ นางภัทรนันท์ พรหมเพ็ญ ไชยกาญจน์ รองปลัดเทศบาล ให้นางสาวอัญญรัตน์ มีสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลช้างซ้าย ร่วมกับอาสาปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า(สุนัขเเละเเมว)ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 ตั้งเเต่วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น. ณ หน่วยบริการศาลาอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

1245

11 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ่าน และสมชิก อปพร. เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน) ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยได้รับเกียรติจากปลัดอาวุโสเป็นประธานในพิธี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ่าน และสมชิก อปพร. เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน) ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยได้รับเกียรติจากปลัดอาวุโสเป็นประธานในพิธี

1239

29 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...