ข่าวรับสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28 มีนาคม 2566

1233


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่