ประกาศราคากลาง
เผยแพร่ราคากลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงต่อเติมคลองลำหันบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย
20 กรกฎาคม 2566

1164


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่ราคากลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงต่อเติมคลองลำหันบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย ได้ที่นี่