ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับรุงระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงเรียนวัดกงตาก หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 2)
3 สิงหาคม 2566

2458


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับรุงระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงเรียนวัดกงตาก หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 2) ได้ที่นี่