ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกงตาก - ไร่ออก (สฎ.ถ.13-012) หมู่ที่ 4,12 ตำบลช้างซ้าย ครั้งที่ 2
23 สิงหาคม 2566

3235


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกงตาก - ไร่ออก (สฎ.ถ.13-012) หมู่ที่ 4,12 ตำบลช้างซ้าย ครั้งที่ 2 ได้ที่นี่